Sekcje

Studenci należący do sekcji reprezentujący Uczelnię w ramach AZS mogą otrzymać zaliczenie z wychowania fizycznego na podstawie uczestnictwa w sekcji. O zaliczeniu decyduje trener. Uczestnictwo w sekcji AZS może zwolnić studenta z obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego. 

Uczestnictwo w sekcji zobowiązuje studenta do posiadania legitymacji ISIC-AZS

Poniżej znajdują się informacje na temat treningów sekcji - szczegółowe informacje na temat każdej sekcji znajdują się w zakładkach poniżej.