Brydż sportowy

zebranie informacyjne sekcji odbędzie się 21.10.2021 o godz. 19.00 w sali VIP w hali sportowej PP