O studium

                        

      Centrum Sportu

     Politechniki   Poznańskiej

 

      Historia zajęć sportowo – rekreacyjnych dla studentów na Politechnice Poznańskiej rozpoczęła się na początku 1951 roku, gdy J.M. Rektor prof. Bolesław Orgelbrandt powierzył magistrowi Stanisławowi Kostaszukowi zorganizowanie ćwiczeń wychowania fizycznego w naszej Uczelni.

     Oficjalne uruchomienie zajęć sportowych w nastąpiło 8 marca 1951 roku, a w dniu 1 września 1952 r. powołano Studium Wychowania Fizycznego. Pierwszym kierownikiem Studium Wychowania Fizycznego został mgr Stanisław Kostaszuk, a jego zastępcą mgr Jan Dzianott.

      W tym samym czasie powstało także Koło Uczelniane Akademickiego Związku Sportowego, które w 1957 roku zostaje przekształcone w Klub Uczelniany AZS.

       W 1974 roku wszystkie Studia Wychowania Fizycznego, w tym również w Politechnice, zostają przemianowane na Studia Wychowania Fizycznego i Sportu.

     Początki działalności Studium były bardzo skromne, gdyż z powodu braku uczelnianych obiektów sportowych, zajęcia odbywały się w dwóch małych salkach gimnastycznych Szkoły Podstawowej przy ul. Jarochowskiego w godzinach wieczornych, a następnie w większej już sali przy ul. Różanej.

     W kolejnych latach studenci ćwiczyli na obiektach AZS przy ul. Pułaskiego, KS „Posnania”, POSiR przy ul. Chwiałkowskiego oraz w różnych salach poznańskich szkół podstawowych, aż wreszcie w maju 1995 roku, na Piotrowie, zostaje oddana do eksploatacji sala sportowa i od roku akademickiego 1996/97 Politechnika dysponuje już salą do zespołowych gier sportowych, salą do tenisa stołowego oraz bogato wyposażonymi siłowniami dla kobiet i mężczyzn wraz z całym zapleczem sanitarnym.    W kolejnych latach, na Piotrowie, przybywały nowe obiekty sportowe: boisko ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej, do koszykówki oraz do siatkówki plażowej.

     Dr Stanisław Kostaszuk pełnił funkcję kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu przez 36 lat do 1988 roku, a jego zastępcami byli : mgr  Jan Dzianott, a od 1972 r. dr Adam Silski, mgr Zbigniew Waliszewski oraz mgr Włodzimierz Wegwerth.

    Od roku 1988 do 1990 kierownikiem Studium Wychowania Fizycznego i Sportu był dr Adam Silski a jego zastępcami mgr Adam  Rohnka i mgr Andrzej Steczko.

   Od 1 września 1990 roku kierownikiem Studium Wychowania Fizycznego i Sportu został mgr Wiesław Kwiek a zastępcami od 1 października 1991 r. mgr Maria Elzanowska i mgr Wojciech Weiss.

     Kolejna zmiana kierownictwa SWFiS nastąpiła w roku 2005, kiedy to kierownikiem został mgr Wojciech Weiss, który funkcję zastępcy powierzył mgr Agacie Ostrowskiej.

    W roku 2012, w odpowiedzi na zmieniający się zakres działania SWFiS, wyrażający się zdecydowanym poszerzeniu różnorodności form pracy (nie tylko dydaktyka, ale także organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, zajęć sportowych dla pracowników uczelni), Senat Politechniki Poznańskiej, decyzją z dnia 27 czerwca 2012r., wyraził zgodę na utworzenie Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, które od tej pory miało się zajmować nie tylko dydaktyką, ale także sportem we wszystkich aspektach (w tym też wyczynowym) oraz zarządzać obiektami sportowymi.  Dydaktyka, od tej pory znalazła się, w będącym w strukturze Centrum Sportu, Studium Wychowania Fizycznego, którego Kierownikiem została mgr Agata Ostrowska. Na funkcje Dyrektora CS PP, JM Rektor prof. Adam Hamrol powołał mgr Wojciecha Weissa, który tą funkcję pełni nadal.

  Wraz z inauguracją roku akademickiego 2015/2016 Politechnika Poznańska wzbogaciła się o wspaniały obiekt sportowy, wielofunkcyjną halę sportową, mieszczącą w sobie nie tylko pełnowymiarową salę do gier z trybunami na ponad 600 osób, ale także kilkanaście mniejszych sal ćwiczebnych m.in. do aerobiku, judo, ergometrów wioślarskich i rowerów stacjonarnych, dwie siłownie, cztery korty do gry w squasha, cztery tory bowlingowe, salę do szachów i brydża oraz tartanową bieżnię lekkoatletyczną.

  Powstanie hali było efektem działań grupy inicjatywnej w składzie: prof. Mirosław Drozdowski, prof. Marek Idzior, prof. Tomasz Łodygowski, prof. Andrzej Olszanowski, mgr Wojciech Weiss, prof. Janusz Wojtkowiak, prof. Jan Żurek, która to grupa w styczniu 2010 roku wystąpiła do Senatu PP z apelem o budowę pełnowymiarowej hali sportowej i senatorowie ten pomysł zaakceptowali.

     Nowa hala, wraz z istniejącymi już na Piotrowie obiektami sportowymi oraz zakupionymi przez PP w 2012 roku sześcioma kortami tenisowymi i boiskiem ze sztuczną nawierzchnią do gry w hokeja na trawie, tworzą obecnie wspaniały kompleks sportowy, bardzo intensywnie wykorzystywany przez studentów i pracowników PP. Obiekty udostępniane są także mieszkańcom Poznania, uczelniom i szkołom, które realizują w nich zajęcia wychowania fizycznego. Odbywa się w nim (tj. kompleksie sportowym) również bardzo dużo imprez sportowych, nie tylko sportu akademickiego, w tym także o zasięgu, nawet światowym, np. Akademickie Mistrzostwa Świata.   

    Obecnie (październik 2017) w Centrum Sportu zatrudnionych jest 20-tu nauczycieli akademickich, w tym:

7 – starszych wykładowców

4 – wykładowców

9 – instruktorów

oraz czworo pracowników administracyjno – technicznych.

  Wszyscy nauczyciele są magistrami wychowania fizycznego, posiadającymi również tytuły trenerskie i instruktorskie pozwalające im na prowadzenie zajęć oraz sekcji sportowych na wysokim poziomie.

Do głównych zadań CS PP należy :

  • Realizacja programu wychowania fizycznego, sportu, turystyki i rekreacji w zakresie wyznaczonym przez ministerialne standardy programowe, zlecenia dziekanów wydziałów, a także własne inicjatywy na rzecz społeczności akademickiej Uczelni.
  • Prowadzenie ćwiczeń kompensacyjnych dla studentów zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego i z niepełnosprawnością fizyczną.
  • Dążenie do rozwoju bazy ćwiczebnej i materialnej niezbędnej do realizacji programu uczelnianego z zakresu WF, sportu i turystyki.
  • Prowadzenie prac naukowo-badawczych związanych przede wszystkim z programem dydaktycznym.
  • Monitorowanie kondycji fizycznej studentów poprzez organizowanie prób i testów sprawnościowo – wydolnościowych.
  • Zapewnienie bazy treningowej oraz kadry trenersko-instruktorskiej dla sekcji sportowych i rekreacyjnych Klubu Uczelnianego AZS