Nauka pływania

Na naukę pływania nigdy nie jest za późno!

Nabycie umiejętności pływania w stopniu podstawowym nie nastręcza na ogół większych trudności. Około dwudziestu godzin ćwiczeń w wodzie wystarcza do opanowania podstawowych ruchów pozwalających utrzymać się na powierzchni wody i przepłynąć 25 - 50 m sposobem elementarnym. Umiejętności takie można zdobyć systematycznie uczestnicząc w zajęciach nauki pływania.

Na pływalni niezbędny jest strój kąpielowy, czepek oraz klapki.

Ponieważ nauka pływania odbywa się na wynajmowanych obiektach studenci ponoszą odpłatność za uczestnictwo w zajęciach.