Nauczyciele - dyżury

Informacja o dyżurach nauczycieli podczas wakacji letnich znajduje się w zakładce

Przerwa wakacyjna!!!

Nie obowiązują terminy dyżurów z semestru letniego!!!

 

Dyrektorem Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej jest mgr Wojciech Weiss.

Kierownikiem Studium Wychowania Fizycznego jest mgr Agata Ostrowska.

Na kadrę nauczycielską Studium Wychowania Fizycznego składa się obecnie dwadzieścia jeden osób. Są to nauczyciele i często także trenerzy różnych dyscyplin sportowych.

Jedna osoba przebywa na zwolnieniu lekarskim, jedna na urlopie wychowawczym.

Funkcję Prezesa Klubu Uczelnianego pełni mgr Robert Rejewski a wiceprezesem d/s Sportowych jest mgr Tomasz Baszak.

Do każdego z Wydziałów przypisani są opiekunowie. 

W razie pojawienia się  problemów zapraszamy studentów do konsultacji z opiekunami.

 

DYŻURY  SEMESTR  LETNI !

Nauczyciel Terminy dyżurów Miejsce
Dyrektor CSPP mgr Wojciech Weiss
Wyślij wiadomość
poniedz. 11.00-12.00
wtorek 11.00-12.00
czwartek 11.00-12.00
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej
Kierownik SWF mgr Agata Ostrowska
Wyślij wiadomość
poniedz. 11.30 – 12.00
czwartek 14.30 –15.30
piątek 11.00 – 12.30
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, p. 223B
mgr Anna Baranowska-Graczyk
Wyślij wiadomość
poniedz. i wtorek 11.00 - 11.30 (Hala CS PP przy DS.-1)
środa 11.30 - 12.30
czwartek 11.00 - 12.00 (Hala CSPP przy DS 1)
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, p. 223B
mgr Tomasz Baszak
Wyślij wiadomość
wtorek 17.00 - 18.30 (s.109)
środa 17.00 - 18.30 (s.109)
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, p. 223B
mgr Stela Chelwing
Wyślij wiadomość
wtorek 11.00 - 13.00
środa 08.30 - 09.30 i 11.00 - 11.30
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, p. 223B
mgr Bartosz Gogolewski
Wyślij wiadomość
poniedz. 13.15 - 14.45
środa 11.00 - 12.30
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, p. 223B
mgr Karol Hejne
Wyślij wiadomość
poniedz. 9.00 - 10.00
wtorek i środa 11.00 - 11.30
piątek 11.00 - 12.00
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, p. 223B
mgr Marek Jankowiak
Wyślij wiadomość
poniedz. i środa 11.00 - 12.00
czwartek 18.30 -19.30 (Hala CS PP przy DS.-1)
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, p. 223B
mgr Arkadiusz Jarentowski
Wyślij wiadomość
poniedz. 11.00 - 12.00
środa 13.30 - 14.30
czwartek 10.00 - 11.00
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, p. 223B
mgr Doman Leitgeber
Wyślij wiadomość
poniedz. 11.00 - 11.30
wtorek 11.00 - 12.00
środa 10.30 - 12.00
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, p. 223B
mgr Waldemar Mendel
Wyślij wiadomość
środa 11.00 - 12.00
piątek 15.30 - 17.00
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, p. 223B
mgr Łukasz Murdzia
Wyślij wiadomość
poniedz. 10.30 - 12.00
wtorek 11.00-11.30
środa 11.00-12.00 14.30-15.00(CS PP przy DS 1)
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, p. 223B
mgr Artur Niedziółka
Wyślij wiadomość
poniedz. 11.00 - 12.00
środa 16.00 - 17.00
piątek 11.00 - 12.00
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, p. 223B
mgr Waldemar Olejniczak
Wyślij wiadomość
wtorek 15.00 - 16.30
środa 15.00 - 16.30
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, p. 223B
mgr Weronika Ratkowska
Wyślij wiadomość
wtorek i piątek 7.15 - 08.00
czwartek 08.30-09.00 i 10.30-11.30
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, p. 223B
mgr Robert Rejewski
Wyślij wiadomość
poniedz. 11.00-12.00 i 16.30-17.00 (s.007)
piątek 11.00-12.30
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, p. 223B
mgr Krzysztof Rembicki
Wyślij wiadomość
poniedz. 16.15 - 17.15
wtorek 11.00 - 11.30
piątek 11.00 - 12.30
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, p. 223B
mgr Paulina Sus-Wędzonka
Wyślij wiadomość
Zwolnienie lekarskie Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, p. 223B
mgr Agnieszka Świtalska
Wyślij wiadomość
środa 14.00 - 15.30 (DS1)
czwartek 11.00 - 11.45
piątek 14.00 - 14.45
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, p. 221
mgr Robert Witkowski
Wyślij wiadomość
poniedz. 11.15-12.00 i 13.30-14.15
czwartek 11.00 - 12.00
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, p. 223B