Nauczyciele - dyżury

 SEMESTR   LETNI   2017/2018

 

Dyrektorem Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej jest mgr Wojciech Weiss.

Kierownikiem Studium Wychowania Fizycznego jest mgr Agata Ostrowska.

Na kadrę nauczycielską Studium Wychowania Fizycznego składa się obecnie dwadzieścia jeden osób. Są to nauczyciele i często także trenerzy różnych dyscyplin sportowych.

Dwie osoby przebywają  na urlopie wychowawczym.

Funkcję Prezesa Klubu Uczelnianego pełni mgr Robert Rejewski,  wiceprezesem d/s Sportowych jest mgr Tomasz Baszaka, drugim wiceprezesem jest mgr Karol Hejne. Wiceprezesem d/s Organizacyjnych jest Michał Klauziński (student).

Do każdego z Wydziałów przypisani są opiekunowie. 

W razie pojawienia się  problemów zapraszamy studentów do konsultacji z opiekunami.

Nauczyciel Terminy dyżurów Miejsce
Dyrektor CSPP mgr Wojciech Weiss
Wyślij wiadomość
PON 11:00-12:00
WT 11:00-12:00
ŚR 11:00-12:00
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej
Kierownik SWF mgr Agata Ostrowska
Wyślij wiadomość
PON 11.00-12.30
CZW 10.30-12.00
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, p. 223B
mgr Anna Baranowska-Graczyk
Wyślij wiadomość
PON 11.00-12.00
ŚR 11.00-12.00
CZW 11.00-12.00
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, p. 223B
mgr Tomasz Baszak
Wyślij wiadomość
PON 11.00-12.00
CZW 11.00-12.00
PT 11.00-12.00
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, p. 223B
mgr Stela Chelwing
Wyślij wiadomość
Zwolnienie lekarskie Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, p. 223B
mgr Bartosz Gogolewski
Wyślij wiadomość
Zwolnienie lekarskie Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, p. 223B
mgr Karol Hejne
Wyślij wiadomość
PON 11.00-12.00
ŚR 9.00-10.00
PT 11.00-12.00
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, p. 223B
mgr Marek Jankowiak
Wyślij wiadomość
PON 11.00-12.00
WT 13.30-14.30
CZW 11.00-12.00
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, p. 223B
mgr Arkadiusz Jarentowski
Wyślij wiadomość
PON 11.00-12.00
ŚR 11.00-12.00
CZW 11.00-11.30
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, p. 223B
mgr Doman Leitgeber
Wyślij wiadomość
PON 11.00-11.30
WT 12.30-13.30
ŚR 11.00-12.00
czw 9.15-9.45
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, p. 223B
mgr Waldemar Mendel
Wyślij wiadomość
ŚR 15.30-17.00
CZW 16.30-18.00
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, p. 223B
mgr Łukasz Murdzia
Wyślij wiadomość
PON 11.00-12.00
WT 11.00-12.00
ŚR 11.00-12.00
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, p. 223B
mgr Artur Niedziółka
Wyślij wiadomość
PON 11.00-12.00
WT 11.00-12.00
PT 11.00-12.00
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, p. 223B
mgr Waldemar Olejniczak
Wyślij wiadomość
WT 15.30-17.00
ŚR 14.00-15.30
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, p. 223B
mgr Weronika Ratkowska
Wyślij wiadomość
WT 07.00-08.00
ŚR 07.00-08.00
PT 07.00-08.00
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, p. 223B
mgr Robert Rejewski
Wyślij wiadomość
PON 16.30-17.00
ŚR 11.00-11.30
CZW 11.00-12.00
CZW 16.30-17.00
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, p. 223B
mgr Krzysztof Rembicki
Wyślij wiadomość
ŚR 15.00-16.30
PT 12.15-13.45
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, p. 223B
mgr Paulina Sus-Wędzonka
Wyślij wiadomość
urlop Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, p. 223B
mgr Agnieszka Świtalska
Wyślij wiadomość
ŚR 11.00-12.00
ŚR 15.00-15.30 (hala przy DS1)
PT 11.00-12.30
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, p. 223B
mgr Robert Witkowski
Wyślij wiadomość
PON 11.15-12.00
WT 11.00-11.30
WT 13.00-13.30
CZW 11.00-12.00
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, p. 223B