Nauczyciele - dyżury

 SEMESTR   ZIMOWY   2017/2018

 

Dyrektorem Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej jest mgr Wojciech Weiss.

Kierownikiem Studium Wychowania Fizycznego jest mgr Agata Ostrowska.

Na kadrę nauczycielską Studium Wychowania Fizycznego składa się obecnie dwadzieścia jeden osób. Są to nauczyciele i często także trenerzy różnych dyscyplin sportowych.

Dwie osoby przebywają  na urlopie wychowawczym.

Funkcję Prezesa Klubu Uczelnianego pełni mgr Robert Rejewski,  wiceprezesem d/s Sportowych jest mgr Tomasz Baszaka, drugim wiceprezesem jest mgr Karol Hejne. Wiceprezesem d/s Organizacyjnych jest Michał Klauziński (student).

Do każdego z Wydziałów przypisani są opiekunowie. 

W razie pojawienia się  problemów zapraszamy studentów do konsultacji z opiekunami.

 

PLAN DYŻURÓW NAUCZYCIELI CENTRUM SPORTU PP
W PRZERWIE MIĘDZYSEMESTRALNEJ : 29 stycznia – 23 lutego 2018

*(nie obowiązują terminy dyżurów z semestru zimowego)

PLAN DYŻURÓW KIEROWNICTWA CENTRUM SPORTU PP

Dyrektor Centrum Sportu PP
mgr Wojciech Weiss

29.01-godz.11.00-13.00
6,8,13,15,20,22,27.02-godz.11-13.00

Kierownik Studium WF PP
mgr Agata Ostrowska

29.01-godz.14.00-15.30
1,12,15,19,22.02-godz.14.00-15.30

 

Nazwisko i imię

Terminy dyżurów

 Baranowska-Graczyk  Anna

Zwolnienie lekarskie

12,13,14,15.02-godz.10.00-11.30

 Baszak  Tomasz

 1, 2, 8, 9, 22, 23.02-godz.8.00-9.30

 Chelwing Stela

29.01,05.02.-godz.9.00-10.30

Od 12.02.- L4

 Gogolewski  Bartosz

       Zwolnienie lekarskie

 Hejne  Karol

31.01-godz.11.00-12.30                   6.02-godz.10.00-11.30

02.02.-godz.10.00-11.30                 7.02-godz.11.00-12.30

30.01-godz.10.00-11.30                  9.02.-godz.10.00-11.30

 Jankowiak  Marek

29.01-godz.11.00-12.30                   5.02-godz.11.00-12.30

30.01-godz.10.00-11.30                   6.02-godz.10.00-11.30

31.01-godz.11.00-12.30                   7.02-godz.11.00-12.30

Jarentowski  Arkadiusz

 29.01-godz.10.00-11.30

31.01-godz.8.00-9.30

02.02-godz.8.00-9.30

 Doman Leitgeber

30.01,02.02-godz.11.30-13.00        

7.02-godz.10.00-11.30

9.02-godz.11.30-13.00

21.02 godz.11.30-13.00

23.02-godz.10.00-11.30

 Mendel  Waldemar

30.01,06.02-godz.10.00-11.30        

29.01.-godz.10.30-12.00

1.02,8.02-godz.13.00-14.30

16.02-godz.16.00-17.30 (dyzur odwołany)

20.02 - godz.17.00-18.30 (dodatkowy termin)

 Murdzia  Łukasz

 29, 31.01 godz.8.00-9.30

6, 7, 12.02 godz.8.00-9.30

9.02 godz. 8.30-10.00 

 Niedziółka  Artur

29.01-godz.16.00-17.30                       

30.01,31.01-godz.9.00-10.30               

5, 9, 12.02-godz.16.00-17.30             

 Olejniczak  Waldemar

29,30,31.01-godz.9.00-10.30

20,21, 22.02-godz.9.00-10.30 

 Ratkowska  Weronika

 31.01 godz. 9.00-10.30

2, 6, 21.02 godz. 8.00-9.30

9, 23.02 godz. 9.00-10.30

 Rembicki  Krzysztof

30.01,02.02,09.02,-godz.11.30-13.00

7.02,12.02,14.02-godz.10.00-11.30

 Rejewski Robert

29.01 -godz.14.00-15.30,

1,5,8.02-godz.14.00-15.30

19.02-godz.13.00-14.30,         

22.02-godz.9.00-10.30

 Sus-Wędzonka  Paulina

Zwolnienie lekarskie                              

 Świtalska  Agnieszka

1.02,2.02-godz.11.00-12.30

8.02,9.02-godz.11-12.30

21.02,22.02-godz.11.00-12.30

Witkowski  Robert

30.01,02.02,06.02,09.02-Hala sportowa w DS1, godz.18.30-20.00

31.01,07.02,-CSPP godz.9.30-11.00

Nauczyciel Terminy dyżurów Miejsce
Dyrektor CSPP mgr Wojciech Weiss
Wyślij wiadomość
PON 11.00-12.00
WT 11.00-12.00
CZW 11.00-12.00
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej
Kierownik SWF mgr Agata Ostrowska
Wyślij wiadomość
PON 11.00-12.00
CZW 11.00-12.00
PT 11.00-12.00
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, p. 223B
mgr Anna Baranowska-Graczyk
Wyślij wiadomość
PON 11.00-12.00
WT 08.30-09.00
ŚR 11.00-12.00
CZW 11.00-11.30 (Hala CS PP w DS 1)
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, p. 223B
mgr Tomasz Baszak
Wyślij wiadomość
WT 08.00-09.30
PT 11.00-12.30
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, p. 223B
mgr Stela Chelwing
Wyślij wiadomość
WT 11.00-11.30
ŚR 10.30-11.30
PT 11.00-12.30
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, p. 223B
mgr Bartosz Gogolewski
Wyślij wiadomość
zwolnienie lekarskie Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, p. 223B
mgr Karol Hejne
Wyślij wiadomość
WT 11.00-12.00
ŚR 10.30-11.30
PT 11.00-12.00
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, p. 223B
mgr Marek Jankowiak
Wyślij wiadomość
PON 11.00-12.00
WT 11.00-12.00
WT 13.30-14.30
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, p. 223B
mgr Arkadiusz Jarentowski
Wyślij wiadomość
WT 14.30-15.30
CZW 11.30-12.00
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, p. 223B
mgr Doman Leitgeber
Wyślij wiadomość
PON 11.00-12.00
WT 12.30-13.30
ŚR 11.00-12.00
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, p. 223B
mgr Waldemar Mendel
Wyślij wiadomość
ŚR 15.30-17.00
CZW 16.30-18.00
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, p. 223B
mgr Łukasz Murdzia
Wyślij wiadomość
PON 11.00-12.00
WT 11.00-12.00
ŚR 11.00-12.00
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, p. 223B
mgr Artur Niedziółka
Wyślij wiadomość
PON 11.00-12.00
WT 11.00-12.00
ŚR 11.00-12.00
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, p. 223B
mgr Waldemar Olejniczak
Wyślij wiadomość
ŚR 11.00-12.30
WT 15.30-17.00
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, p. 223B
mgr Weronika Ratkowska
Wyślij wiadomość
WT 07.00-08.00
ŚR 07.00-08.00
PT 07.00-08.00
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, p. 223B
mgr Robert Rejewski
Wyślij wiadomość
CZW 16.30-18.00
PT 11.00-12.30
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, p. 223B
mgr Krzysztof Rembicki
Wyślij wiadomość
ŚR 16.30-18.00
PT 11.00-12.30
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, p. 223B
mgr Paulina Sus-Wędzonka
Wyślij wiadomość
urlop Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, p. 223B
mgr Agnieszka Świtalska
Wyślij wiadomość
ŚR 11.00-12.00
ŚR 15.00-15.30
CZW 11.00-12.00
PT 12.15-12.45
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, p. 223B
mgr Robert Witkowski
Wyślij wiadomość
WT 11.00-12.00
CZW 11.00-12.00
Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, p. 223B