Opiekunowie wydziałów

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

mgr Paulina Sus-Wędzonka

mgr Marek Jankowiak

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

mgr Waldemar Olejniczak

mgr Doman Leitgeber

 WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA

mgr Łukasz Murdzia

mgr Robert Rejewski

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI

mgr Krzysztof Rembicki

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

mgr Robert Witkowski

mgr Agnieszka Świtalska

mgr Karol Hejne

 WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ

 mgr Artur Niedziółka
 WYDZIAŁ INFORMATYKI

mgr Tomasz Baszak

mgr Waldemar Mendel

 WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA

mgr Stela Chelwing

mgr Weronika Ratkowska

 WYDZIAŁ MASZYN ROBOCZYCH I TRANSPORTU

mgr Bartosz Gogolewski

mgr Arkadiusz Jarentowski

 WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

 mgr Anna Baranowska-Graczyk