Rekrutacja

  Studenci niestacjonarni odbywają obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego w różnym wymiarze czasowym w zależności od decyzji Rady Wydziału.

  Pierwsze spotkanie na zajęciach wychowania fizycznego to jednocześnie ćwiczenia, na których obowiązuje strój sportowy.

  Studenci bezpośrednio przed ćwiczeniami decydują o wyborze dyscypliny. Różnorodność dyscyplin uzależniona jest od ilości studentów oraz grup na danej jednostce (jedna grupa-to jeden nauczyciel i okrojony wybór ; pięć grup-to pięć różnych dyscyplin).

 

Wszystkie niezbędne informacje szczegółowe dotyczące

semestru zimowego 2017/2018  

w zakładkach poszczególnych Wydziałów poniżej.