Zajęcia kompensacyjne

UWAGA!ZWOLNIENIE LEKARSKIE NIE ZWALNIA Z OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO!

 Aby zaliczyć semestr studenci muszą uczestniczyć w zajęciach.

Studenci posiadający długoterminowe zwolnienie z ćwiczeń uczestniczą w zajęciach kompensacyjnych pod opieką nauczyciela-fizjoterapeuty.