Plan zajęć

 

Plan zajęć na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018

 BĘDZIE POJAWIAŁ SIĘ SUKCESYWNIE PO ODBYTYCH ZAPISACH DO GRUP PODCZAS ZEBRAŃ ORGANIZACYJNYCH