Rekrutacja

UWAGA ! STUDENCI ROZPOCZYNAJĄCY ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W  SEMESTRZE ZIMOWYM!

Zapisy na zajęcia  dla studentów objętych obowiązkowym wychowaniem fizycznym odbędą się podczas zebrań organizacyjnych.

Istnieje możliwość przepisania oceny (minimum 4.0) zgodnie ze stopniem studiów.

Osoby z długoterminowym zwolnieniem lekarskim zapisują się do grup ćwiczeń kompensacyjnych. Wszystkie szczegóły będą podane na zebraniach.

Szczegółowe informacje dostępne są poniżej w zakładkach poszczególnych Wydziałów.

Obecność na zebraniach jest OBOWIĄZKOWA!

Listy z przydziałem do grup umieszczone będą  na stronie internetowej SWF (www.cspp.put.poznan.pl/swf)                                  oraz przed odpowiednim Dziekanatem.