Data dodania

Szkolenie dla pracowników Centrum Sportu z zakresu I pomocy

W dniu 15.03 w Hali Sportowej Centrum Sportu PP odbyło się szkolenie dla pracowników Centrum Sportu PP z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej. Szkolenie było przypomnieniem zasad udzielania I pomocy przedmedycznej w kilku najczęściej występujących rodzajów urazów oraz wypadków (w tym resuscytacji krążeniowo-oddechowej). Szkolenie miało na celu przypomnienie, uaktualnienie i usystematyzowanie najważniejszych zasad udzielania I pomocy.

Szkolenie przeprowadził Pan Robert Dobrzański - firma UP2U - http://wyszkoleni.com 

I pomoc.png
PL