Grupy na zajęcia z wf na wydziale ARIE

W SPRAWACH PRZYDZIAŁU LUB PYTAŃ PROSIMY  PISAĆ DO OPIEKUNÓW WYDZIAŁU:

krzysztof.rembicki@put.poznan.pl

karol.hejne@put.poznan.pl

 

 

 

UWAGA !

Obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego!

Zapisy na WF w semestrze letnim 2022/23 odbędą się drogą elektroniczną poprzez system USOS.

Informacje o pierwszej rejestracji znajdują się w systemie USOS w KALENDARZU REJESTRACJI Centrum Sportu PP.

Harmonogram rejestracji zostanie podany później.

Studenci obierają wówczas dyscyplinę sportową , jaką chcą uprawiać w tym semestrze.

 

Szczegóły dotyczące zapisów pojawią się na stronie Centrum Sportu przed jej rozpoczęciem.

 

Harmonogram zebrań dla studentów rozpoczynających w tym semestrze zajęcia z WF przedstawia się następująco:

 

PONIEDZIAŁEK  27.02.2023

GODZ. 09.30  I ROK W. AUTOMATYKI, ROBOTYKI I ELEKTROTECHNIKI   - kier. Elektromobilność