Grupy na zajęcia z wf na wydziale IMiFT

W SPRAWACH PRZYDZIAŁU LUB PYTAŃ PROSIMY  PISAĆ DO OPIEKUNÓW WYDZIAŁU:

artur.niedziolka@put.poznan.pl

 

UWAGA !

Obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego!

Zapisy na WF w semestrze letnim 2022/23 odbędą się drogą elektroniczną poprzez system USOS.

Informacje o pierwszej rejestracji znajdują się w systemie USOS w KALENDARZU REJESTRACJI Centrum Sportu PP.

Harmonogram rejestracji zostanie podany później.

Studenci obierają wówczas dyscyplinę sportową , jaką chcą uprawiać w tym semestrze.

 

Szczegóły dotyczące zapisów pojawią się na stronie Centrum Sportu przed jej rozpoczęciem.

 

Harmonogram zebrań dla studentów rozpoczynających w tym semestrze zajęcia z WF przedstawia się następująco:

 

ŚRODA 01.03.2023

GODZ. 13.30   W. INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I FIZYKI TECHNICZNEJ  - II STOPIEŃ  kier. Inżynieria Materiałowa

 

PIĄTEK 03.03.2023

GODZ. 09.30  I ROK W. INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I FIZYKI TECHNICZNEJ