Grupy na zajęcia z wf na wydziale IM

W SPRAWACH PRZYDZIAŁU LUB PYTAŃ PROSIMY  PISAĆ DO OPIEKUNÓW WYDZIAŁU:

lukasz.murdzia@put.poznan.pl 

robert.witkowski@put.poznan.pl

 

UWAGA !

Obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego!

Zapisy na WF w semestrze letnim 2022/23 odbędą się drogą elektroniczną poprzez system USOS.

Informacje o pierwszej rejestracji znajdują się w systemie USOS w KALENDARZU REJESTRACJI Centrum Sportu PP.

Harmonogram rejestracji zostanie podany później.

Studenci obierają wówczas dyscyplinę sportową , jaką chcą uprawiać w tym semestrze.

 

Szczegóły dotyczące zapisów pojawią się na stronie Centrum Sportu przed jej rozpoczęciem.

 

Harmonogram zebrań dla studentów rozpoczynających w tym semestrze zajęcia z WF przedstawia się następująco:

 

PONIEDZIAŁEK  27.02.2023

GODZ. 12.00  I ROK W. INŻYNIERII  MECHANICZNEJ  - kier. Mechanika i Budowa Maszyn

GODZ. 12.45  I ROK W. INŻYNIERII  MECHANICZNEJ  - kier. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz kier. Mechatronika   

 

ŚRODA 01.03.2023

GODZ. 13.30  W. INŻYNIERII MECHANICZNEJ - II STOPIEŃ