Pracownicy CS

mgr Baranowska-Graczyk Anna
Starszy Wykładowca
mgr Baszak Tomasz
Wykładowca
mgr Chelwing Stela
Wykładowca
mgr Gogolewski Bartosz
Starszy Wykładowca
mgr Hejne Karol
Wykładowca
mgr Jankowiak Marek
Starszy Wykładowca
mgr Jarentowski Arkadiusz
Wykładowca
mgr Koźma Agnieszka (Świtalska)
Wykładowca
mgr Leitgeber Doman
Instruktor
mgr Mendel Waldemar
Starszy Wykładowca
mgr Murdzia Łukasz
Wykładowca
mgr Niedziółka Artur
Wykładowca
mgr Olejniczak Waldemar
Starszy Wykładowca
mgr Ratkowska Weronika
Starszy Wykładowca
mgr Rembicki Krzysztof
Wykładowca
mgr Sus-Wędzonka Paulina
Wykładowca
mgr Wasielewska Katarzyna
Instruktor
mgr Witkowski Robert
Starszy Wykładowca
mgr inż. Wirginia Król
Starszy specjalista
cs
mgr inż. Marta Baszak
Starszy referent administracyjny
cs
Zbigniew Terepka
Samodzielny technik