Boccia dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

Wtorek 15.00-16.30

Przed przyjściem prosimy o kontakt z trenerem!


ZAJĘCIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z BOCCI

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów na zajęcia z dyscypliny zwanej boccia. Co to jest boccia, na czym polega, co nam daje gra w boccię. W kilku słowach postaramy się przybliżyć tę grę. No to zaczynamy:

 

POCZĄTKI, RODOWÓD, POCHODZENIE

 

Boccia to precyzyjna gra wykorzystująca bile. Wywodzi się z południa Europy – Francji oraz Włoch, gdzie jej pierwowzory występują pod nazwami „Petanque”, „Boule” oraz „Bocce”. Nazwa „boccia” pochodzi od łacińskiego słowa „boss” - bottia.

W 1984 roku stał się sportem paraolimpijskim, a w 2020 istnieje 75 krajowych organizacji sportowych na całym świecie. Boccia jest zarządzana przez Międzynarodową Federację Sportów Boccia (BISFed) i jest jednym z zaledwie dwóch sportów paraolimpijskich (obok goalballa), które nie mają odpowiednika w programie olimpijskim.

 

BOCCIA W POLSCE

 

Boccia w Polsce jest obecna od prawie 30 lat . W 1992 roku grupa szwedzkich sportowców z Malmo przywiozła Boccię do Wągrowca na obóz sportowy organizowany przez poznańskie Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów „Start”.

W 1994 r. dzięki staraniom Beaty Dobak-Urbańskiej powstały pierwsze materiały szkoleniowe

W 1998 r. w Poznaniu odbyły się pierwsze zawody pn.: „I Regionalne Integracyjne Zawody Dzieci i Młodzieży w Bocci.

27 października 2001 roku w Poznaniu, z okazji 40-lecia polskiego sportu niepełnosprawnych miał już zasięg ogólnopolski.

26 października 2002 Turniej Bocci został włączony do programu I Otwartych Mistrzostw Osób Niepełnosprawnych

W 2005 roku rozpoczął się program organizacji ogólnopolskich zawodów p.n. „Turnieje Bocci o Puchar Prezesa Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego”.

W 2015 r. po wydaniu zgody przez Ministra Sportu i Turystyki dyscyplina przyjęła formę organizacyjną polskiego związku sportowego. Polski Związek Boccistał się pierwszym w kraju całkowicie samodzielnym związkiem sportu paraolimpijskiego I członkiem światowej federacji BISFed i PKPar.

 

 

OPIS GRY

 

W Boccię mogą grać indywidualnie, w parach lub trzyosobowych zespołach. Celem gry jest rzucanie piłek skórzanych w kolorze czerwonym lub niebieskim nazywanych bilami jak najbliżej białej bili docelowej, zwanej z angielskiego jack. Jack jest rzucany jako pierwszy, następnie rozgrywane są dwie pierwsze zwykłe bile (najpierw gracz, który rzucił jacka, a następnie strona przeciwna). O dalszej kolejności rzucania decyduje usytuowanie bil znajdujących się na boisku. Do wykonania zrzutu zobowiązana jest drużyna lub zawodnik, którego bila jest najbardziej oddalona od jacka. W ten sposób każda runda zwana endem jest rozgrywana do momentu, gdy jedna ze stron wyrzuci wszystkie bile, po czym strona przeciwna rozegra pozostałe bile. Bilemożna rzucać rękami, stopami lub, jeśli niepełnosprawność zawodnika jest znaczna, za pomocą urządzenia wspomagającego, takiego jak rampa. Na koniec każdej rundy sędzia mierzy odległość bil najbliżej jacka i odpowiednio przyznaje punkty po jednym punkcie za każdą bilę, która jest bliżej celu niż najbliższa bila przeciwnika. Zwycięża drużyna / gracz z największą liczbą punktów na koniec gry. Jeśli obie drużyny mają taką samą liczbę punktów po rozegraniu wszystkich endów, rozgrywana jest dodatkowa runda w celu wyłonienia zwycięzcy.

Mecz w kategorii indywidualnej składa się z czterech rund i sześciu bil na gracza. Zawody w parach to cztery rundy i sześć bil na parę (trzy na gracza). Rywalizacja drużynowa to sześć rund i sześć piłek na drużynę na koniec (dwie na gracza). W zawodach par lub drużyn trzyosobowych dozwolony jest gracz rezerwowy. Pomiędzy rundami rezerwowy może zostać zastąpiony przez zawodnika podczas meczu, ale jest dozwolona tylko jedna zmiana na mecz.

Boccia rozgrywana jest na boisku o wymiarach 12,5 × 6 m z 2 m pusta, grywalną przestrzeni wokół niego. Powierzchnia boiska jest płaska i gładka - zwykle jest to przerobione drewniane boisko do koszykówki i / lub siatkówki, ale czasami podłoga jest twarda. Pole rzutu jest podzielone na sześć prostokątnych pól rzutu, w których zawodnicy muszą pozostać całkowicie wewnątrz podczas gry. Na boisku znajduje się linia w kształcie litery V, przez którą jack musi przekroczyć, aby rzut był ważny. Na końcu boiska znajduje się „pojemnik na martwą piłkę”, do którego wkładane są bile, jeśli zostaną wyrzucone poza limit czasu, poza pole gry lub jeśli zawodnik narusza przepis podczas rzutu. Krzyżyk oznacza miejsce, w którym musi zostać umieszczony cel, jeśli dotknie lub przekroczy linię ograniczającą lub w przypadku dogrywki. Same bile są wykonane ze skóry i są nieco większe niż piłki tenisowe, ważą około 275 gramów i mają 270 mm obwodu. Są dostępne w różnych stopniach twardości i są wybierane celowo, aby wykonywać pożądane strategie w meczu.

 

http://polskaboccia.pl/wp-content/uploads/2013/03/BOCCIA-to-nie-jest-gra-w-kulki-kr%C3%B3tko-o-bocci.pdf

AKTUALNE PRZEPISY

 

http://polskaboccia.pl/biblioteka/oficjalne-przepisy-bisfed-2019-aktualizacja-z-dnia-15-04-2019/

 

KLASYFIKACJA SPORTOWA

 

Aby kwalifikować się do rywalizacji w bocci na poziomie krajowym lub międzynarodowym, sportowcy muszą być niepełnosprawni i poruszać się na wózku inwalidzkim w wyniku porażenia mózgowego lub innego schorzenia neurologicznego, które ma podobne skutki, jak dystrofia mięśniowa lub urazowe uszkodzenie mózgu. Zawodnicy są badani w celu określenia stopnia ich niepełnosprawności, a następnie przydzielani do klasy sportowej, mającej umożliwić im rywalizację z innymi sportowcami o podobnym poziomie sprawności fizycznej. Zawodnicy Bocci są przypisani do jednej z czterech klas sportowych, w zależności od ich zdolności funkcjonalnych:

BC1 Gracze w tej klasie rzucają bilę ręką lub stopą. Mogą rywalizować z asystentem, który pozostaje poza polem gry zawodnika, aby ustabilizować lub wyregulować swoje krzesło do gry i podać bilęzawodnikowi na żądanie.

BC2 Gracze w tej klasie rzucają bilę ręką. Nie kwalifikują się do pomocy.

BC3 Zawodnicy w tej klasie mają bardzo poważne dysfunkcje narządu ruchu we wszystkich czterech kończynach. Zawodnicy w tej klasie nie mają ciągłego chwytania lub uwalniania i chociaż mogą mieć ruch ramion, mają niewystarczający zakres ruchu, aby wyrzucić bilę na boisko. Mogą używać urządzeń pomocniczych, takich jak rampa, aby wyrzucić bilę. Mogą rywalizować z pomocą asystenta; asystenci muszą stać tyłem do boiska i odwracać wzrok od gry.

BC4 Gracze w tej klasie mają poważne dysfunkcje narządu ruchu wszystkich czterech kończyn oraz słabą kontrolę tułowia. Potrafią wykazać się wystarczającą zręcznością, aby rzucić bilę na boisko. Gracze nie kwalifikują się do pomocy. Sport jest uprawiany na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym przez sportowców z poważnymi niepełnosprawnościami fizycznymi. Pierwotnie był przeznaczony dla osób z porażeniem mózgowym, ale teraz obejmuje sportowców z innymi niepełnosprawnościami, które w różnym stopniu wpływają na zdolności motoryczne.

 

DLACZEGO BOCCIA

 

Boccia – to dyscyplina sportowa, która posiadawybitne walory rehabilitacyjne i integracyjne. Jest dyscypliną uniwersalną. Jest to sport dla każdego, bez względu na rodzaj i stopień dysfunkcji, dającymożliwość wyrównanej rywalizacji osobom z różnymi możliwościami funkcjonalnymi. W grze mogą braćudział osoby z dużą niepełnosprawnością, np. o głębokim porażeniu mózgowym, czy stanach po poważnych urazach układu nerwowego. Dyscyplina ta uczy tolerancji i szacunku do przeciwnika. Jeśli chodzi o zalety rehabilitacyjne to można wymienić choćby podnoszenie wydolności organizmu poprzez wpływ ćwiczeń na układ nerwowy, oddechowy, krwionośny, mięśniowy, kształtowanie sprawności fizycznej (motoryka duża i mała, ruchy precyzyjne, rozwijanie umiejętności rzucania, kopania i chwytania), doskonalenie koordynacji wzrokoworuchowej, podejmowanie strategicznych decyzji i działań. Niezaprzeczalne również korzyści w sferze psychicznej, związane ze sportową rywalizacją, takie jak wyzwalanie pozytywnych emocji (zwycięstwo, sukces, radość), nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem (podczas zawodów) oraz z porażką (przegrana), zwiększanie koncentracji na wykonywanym zadaniu. Grając w boccię zawodnicy kształtują też umiejętności społeczne – współdziałanie w zespole, pełnienie ról, branie odpowiedzialności za zespół, kształtowanie właściwych relacji społecznych itp.  

 

BOCCIA NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ

 

W ramach dodatkowych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla studentów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, odbywają się również treningi z bocci. W tych zajęciach mogę wziąćudział zarówno studenci i z niepełnosprawnością w stopniu lekkim jak i w stopniu znacznym. Oprócz korzyści wynikających z  uprawiania bocci jako dyscypliny sportowej opisanych powyżej, studenci mają możliwość integracji w środowisku naszej uczelni, wzięcia udziału w obozach szkoleniowych, wyjazdu na organizowane przez AZS IntegracyjneMistrzostwa Polski, zdobycia niezapomnianych wrażeń i, emocji wynikających z rywalizacji jak również poznawania nowych ludzi i miejsc. Dodatkowo studenci mogą zdobyć punkty pozwalające ubiegać się o stypendium

Boccia to świetna zabawa i doskonała formaaktywnego spędzania czasu, a ponieważ jest to dyscyplina stosunkowo młoda mamy nadzieję, że organizowane przez nas zajęcia przyczynią się do jej popularyzacji Dlatego zapraszamy serdecznie wszystkich studentów, również studentów nie posiadających orzeczenia o niepełnosprawności, na zajęcia, które odbywają się w każdą środę o godz. 15.30 w Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej ul. Piotrowo 4.

 

W boccię może grać każdy niezależnie od wieku i stanu sprawności, rekreacyjnie lub zawodowo.