Narodowa Reprezentacja Akademicka

Politechnika Poznańska bierze udział w Projekcie Ministerstwo Edukacji i Nauki Narodowa Reprezentacja Akademicka.

Projekt wsparcia procesu kształcenia studentów-sportowców w ramach Narodowej Reprezentacji Akademickiej ma na celu umożliwienie realizowania równoległej kariery sportowej oraz nauki akademickiej. Obejmuje on dofinansowanie na organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dedykowanych studentom-sportowcom będącym w trakcie kariery sportowej. Program zajęć dydaktycznych realizowany jest w formie indywidualnej organizacji studiów w ciągu całego roku akademickiego, zgodnie z zaplanowaną liczbą dodatkowych godzin na danego studenta-sportowca.

 

https://sportowieczindeksem.pl

 

 

Termin realizacji zadania: 13.11 2023 r. – 31.06.2024 r.

 

Na realizację zadania Politechnika Poznańska otrzymała dotację w wysokości 44 000 zł.

 

Studenci - sportowcy objęci wsparciem w ramach programu w roku akademickim 2023/24 to: 
 

Szymon Tomiak – wioślarstwo (kier. Informatyka)

Partyk Wojtalak – wioślarstwo (kier. Informatyka)


 

Kierownikiem projektu jest mgr Robert Rejewski (Dyrektor Centrum Sportu PP)

 

01_znak_podstawowy_kolor_biale_tlo.png
402655958_367035569170764_829288608184586337_n.jpg